Nie od dziś wiadomo, że stabilny i bezpieczny dom, musi mieć solidną podstawę. Tą podstawą będą oczywiście fundamenty. W zależności od tego, jakie rodzaje gruntów występują na działce budowlanej, inny może być sposób ich budowy. Im gorsze grunty, tym budowa fundamentów może być bardziej skomplikowana, a ich koszt wyższy. Może się zdarzyć i tak, że na niektórych gruntach w ogóle nie będzie można rozpocząć budowy.

Niejednemu inwestorowi zdarzyło się już kupić działkę, na której nie mógł postawić budynku. Przyczyny mogą być różne – brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, lokalizacja działki na terenach cennych przyrodniczo, albo rodzaje gruntów nieodpowiednie do posadowienia budynku.  Jak uchronić się przed takim błędem? Warto jeszcze przed zakupem nieruchomości zebrać na jej temat niezbędne informacje. Robi się to zarówno w terenie, jak i w sądzie i urzędach.

Jak zbadać grunt?

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie grunty występują na terenie, na którym chcesz postawić budynek, powinieneś wykonać badanie geotechniczne. Dzięki niemu uzyskasz następujące informacje:

  • Poziom wód gruntowych,
  • Agresywność wody,
  • Rodzaje gruntów oraz grubość poszczególnych warstw.

Wykonana na podstawie badań dokumentacja geotechniczna powinna zawierać też obliczenia nośności gruntu oraz wynikające z badań zalecenia dotyczące budowy. Mogą one dotyczyć obniżenia poziomu wód gruntowych na czas budowy albo sposobu wykonania fundamentów.

Dlaczego badania geotechniczne są tak istotne?

Jeśli na terenie budowy występuje trudny grunt, niedostosowana do niego budowa może prowadzić w przyszłości do problemów konstrukcyjnych z budynkiem, takich jak osiadanie budynku, pękanie ścian, a nawet całkowite zniszczenie.

Najlepsze rodzaje gruntów

Najlepszy do posadowienia budynku będzie grunt mineralny rodzimy, czyli taki, który powstał w naturalny sposób, w wyniku zachodzenia procesów geologicznych. Grunt rodzimy dzielimy z kolei na spoisty i niespoisty. Najlepszą sytuacją jest, jeśli możemy prowadzić budowę na gruntach spoistych. Zalicza się do nich: iły, pyły, gliny i piaski gliniaste. Istotne jest, by wymienione wyżej rodzaje gruntów znajdowały się w stanie twardoplastycznym.

Budowy nie powinno się rozpoczynać na torfach, gytiach, czy namułach.

O czym warto pamiętać

Rodzaje gruntów, na których postawiony zostanie budynek, w istotny sposób wpływać będą w przyszłości na komfort użytkowania działki oraz budynku. Dlatego, zanim jeszcze rozpocznie się budowa, warto zorientować się, czy działka nie leży na terenach, na których okresowo zalega woda. Prowadzenie budowy na terenach podmokłych jest bardzo ryzykowne. Wiążę się bowiem z wyższymi kosztami oraz okresowym podtapianiem budynku.

Warto też sprawdzić, czy działka budowlana nie znajduje się na terenie byłych wyrobisk. Naszą czujność powinny wzbudzić wykopy, zalegający gruz, śmieci itp. Obecność wyrobisk jest o tyle niebezpieczna, że może powodować nierównomierne osiadanie budynku, a w konsekwencji jego zniszczenie.

Jak widać poziom wód gruntowych i rodzaje gruntów mają bardzo istotne znaczenie nie tylko dla samej budowy, ale także dla późniejszego użytkowania działki i budynku. Warto pamiętać o tym, przy rozpoczęciu budowy.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge