Marzenie o budowie własnego domu towarzyszy wielu z nas. Zanim jednak prace budowlane rozpoczną się na dobre, konieczne jest przygotowanie gruntu pod budowę. Jak to zrobić? Oto kilka wskazówek.

Zakup działki, która spełniać będzie oczekiwania inwestora oraz uzyskanie pozwolenia na budowę to nie jedyne prace, jakie należy przeprowadzić, zanim budowa wymarzonego domu rozpocznie się na dobre. Konieczne jest także, o czym wiele osób zapomina, wykonanie odpowiednich badań gruntu oraz przygotowanie go pod późniejszą budowę.

Na początek wykonaj badanie geologiczne

Zanim jeszcze na dobre rozpoczniesz przygotowanie gruntu pod budowę, na wstępie powinieneś wykonać badanie geologiczne gleby. Dzięki temu poznasz strukturę gruntu i jego skład. Geolog udzieli też odpowiedzi na pytania o wytrzymałość gruntu oraz poziom wód gruntowych.

Wykonanie gadań geologicznych nie jest wymagane żadnymi przepisami, nie jest też zatem konieczne. Jest to jednak dobra praktyka  pozwalająca poznać rodzaj gruntu, na którym postawiony zostanie budynek, a przez to pozwalająca lepiej dostosować go do warunków panujących na danym terenie. Dzięki temu inwestor zyska wiedzę: na jakiej głębokości należy postawić fundamenty, jaki rodzaj fundamentów będzie najlepszy oraz czy konieczne będzie wykonanie drenażu.

Zakończenie badań geotechnicznych powinno zostać uwieńczone wykonaniem specjalnego dokumentu, w którym opisane zostaną wyniki badań. Znajdą się w nim takie informacje jak: przekroje wykonanych odwiertów geotechnicznych, poziom wód gruntowych oraz wskazówki wynikające ze struktury gleby, a dotyczące budowy domu.

Badania geotechniczne warto powierzyć firmie, która wykona przynajmniej 3 odwierty w terenie i wyśle próbki gruntu do laboratorium. Koszt takiego badania, zależnie od rejonu kraju i może wynosić od 600 do nawet 1500 zł.

Przygotowanie gruntu pod budowę, czyli co jeszcze należy zrobić

Po wykonaniu badań geotechnicznych należy zająć się wyrównaniem terenu pod budowę domu. Na wstępie trzeba usunąć humus z obszaru, na którym ma stanąć budynek.  Humus, czyli warstwę organiczną gleby, warto oddzielić od głębiej znajdujących się pokładów ziemi i przechowywać w odpowiednich warunkach. Dzięki temu można ją będzie wykorzystać przy urządzaniu ogrodu. Przygotowanie gruntu pod budowę, polegające na ściągnięciu humusu, powinno zapobiec osiadaniu budynku w przyszłości.

W kolejnym etapie należy wykonać wykop pod fundamenty. Jednak przed tym fundamenty muszą zostać wytyczone przez geodetę. Wykopy wykonuje się do głębokości, na której mają zostać posadowione fundamenty. Dno wykopu pod fundamenty musi być wyrównane.

Po wylaniu i wymurowaniu fundamentów oraz wykonaniu kanalizacji, ostatnim etapem prac, który obejmuje przygotowanie gruntu pod budowę, będzie zasypanie wykopu. Do tego celu należy użyć materiału o dobrej przepuszczalności. Najczęściej jest to piasek. Zasypywanie odbywa się do poziomu fundamentów. Podczas zasypywania wykopu piasek powinien być zagęszczany.

Właściwe przygotowanie terenu na budowę i sposób posadowienia fundamentów to jeden z najważniejszych etapów budowy domu, który będzie miał wpływ na późniejsze użytkowanie budynku.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge