Ryzyko wystąpienia pożaru dotyczy niestety niemal każdego zakładu pracy. Zagrożenie stanowi wówczas nie tylko rozprzestrzeniający się ogień, ale również dym szkodliwy dla ludzkiego życia oraz atak paniki osób przebywających w takim budynku. Jak postępować, aby ograniczyć liczbę poszkodowanych?

Zawiadom odpowiednie służby

W każdym zakładzie pracy powinna znajdować się specjalna informacja o zasadach postępowania w razie wystąpienia takiego zagrożenia, jak pożar. Z całą pewnością jednak należy w pierwszej kolejności przystąpić do prób jego ugaszenia, oczywiście tylko w początkowej jego fazie. Pamiętajmy, że urządzeń elektrycznych nie wolno gasić wodą – mogą one być pod napięciem, dlatego należy do tego celu wykorzystać gaśnice proszkowe. Zawierają one specjalne substancje, które izolują palące się urządzenie od tlenu, a jednoczenie nie przewodzą prądu, są więc bezpieczne dla osoby gaszącej pożar i skuteczne. Jeśli pożar został zauważony późno i nie można samodzielne go ugasić, konieczne jest wezwanie odpowiednich służb oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku.

Bezpieczna akcja ewakuacyjna

W razie wybuchu pożaru pierwszą myślą jest ucieczka z budynku objętego ogniem. Ewakuacja powinna jednak być przeprowadzona rozważnie – kierowanie się do źródła zagrożenia czasem okazuje się gorszym rozwiązaniem, niż pozostanie w miejscu i czekanie na straż pożarną. Jeśli pożar rozprzestrzenia się w innych częściach budynku, najlepiej jest dotknąć drzwi i sprawdzić, czy są ciepłe – wysoka temperatura świadczy o tym, że na korytarzu szaleje ogień i nie warto ryzykować. Lepiej wówczas zabezpieczyć drzwi w miarę możliwości i skierować się do okna. Jeśli można bezpiecznie wyjść na korytarz, najlepiej zebrać wokół siebie całą grupę osób przebywających w pomieszczeniu i kierując się do wyjścia informować innych pracowników o zagrożeniu. Podczas pożaru nie wolno wsiadać do wind, chyba że są to specjalne windy przeznaczone m. in. do ewakuacji i zarządza nimi jednostka ratownicza. Przez zadymione pomieszczenia należy przechodzić poruszając się jak najbliżej podłogi – im niżej, tym mniejsza koncentracja gorących gazów. Pamiętajmy też, że ewakuacja powinna przebiegać szybko, ale spokojnie – panika wśród osób opuszczających budynek bardzo często powoduje zwiększenie liczby ofiar.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

O bezpieczeństwie osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej decyduje w dużej mierze zabezpieczenie ich przez pożarami. Zastosowanie trudno palnych materiałów wykończeniowych, montaż specjalnych czujek oraz opraw awaryjnych dobrej jakości, jak np. te oferowane przez firmę Awex, mają wpływ na ograniczenie szybkości, z jaką rozprzestrzenia się ogień, pozwalają szybko wykryć zagrożenie i bezpiecznie opuścić budynek. Zarządca obiektu powinien więc zadbać, by systemy przeciwpożarowe były regularnie sprawdzane i poddawane testom – dzięki temu zyska pewność, że są one sprawne i spełnią swoje zadanie w razie pożaru.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge